USŁUGI

Prawo spadkowe i
planowanie dziedziczenia

______

Nasza Ustawa Zasadnicza gwarantuje tzw. swobodę składania testamentu, tak aby każdy mógł sam zdecydować, kto ma otrzymać majątek w przypadku śmierci (prawo spadkowe). Zgodnie z prawem spadkowym spadkodawca może odstąpić od spadku prawnego poprzez sporządzenie testamentu lub umowy dziedziczenia. Zasadniczo, na mocy prawa spadkowego, spadkodawca ma prawo wyznaczyć jako spadkobierców inne osoby, takie jak osoby niespokrewnione z nim. Zgodnie z prawem spadkowym ma on prawo do zmiany ustawowych kwot dziedziczenia, do wyłączenia niektórych osób z dziedziczenia lub do nakazania wykonania testamentu. Taki regulamin jest przedmiotem umowy dziedziczenia lub testamentu.

Ustalone dyspozycje z tytułu śmierci dostarczamy do sądu okręgowego w zaklejonej kopercie na urzędowe przechowanie. Tak, że utrata lub zniszczenie dyspozycji z powodu śmierci nie jest możliwe.

Wszystkie dokumenty istotne dla ustalenia spadkobierców są wpisywane do Centralnego Rejestru Testamentów Federalnej Izby Notarialnej (ZTR). Pozwala to na zapewnienie, że po śmierci dokumenty te zostaną uwzględnione w postępowaniu spadkowym zgodnie z prawem spadkowym. Procedura ta zapewnia, że ostatnia wola i testament zmarłego jest realizowany zgodnie z aktem.

My jako notariusze oraz nasi pracownicy z przyjemnością pomożemy Państwu w prawomocnym sporządzeniu testamentu i dyspozycji testamentowej zgodnie z prawem spadkowym. Należy również zauważyć, że w przypadku testamentu notarialnego, co do zasady, po śmierci nie musi być sporządzane zaświadczenie o dziedziczeniu. Oszczędza to osobom pozostającym na utrzymaniu możliwie długiej procedury i dodatkowych kosztów.

Sukcesja firmy

Nieudana lub brakująca regulacja dotycząca sukcesji przedsiębiorstwa może szybko doprowadzić do kryzysu w przedsiębiorstwie, na przykład jeśli właściciel przedsiębiorstwa nagle i niespodziewanie umrze. Podstawowym celem planowania dziedziczenia przedsiębiostw jest zatem utrzymanie ich działalności i zapewnienie kontynuacji ich działalności, ale także zabezpieczenie zaplecza finansowego dla odchodzącego na emeryturę właściciela firmy lub jego rodziny. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze wybranie odpowiednich następców w zakresie zarządzania i własności przedsiębiortwa. Jeśli to możliwe, powinno to odbyć się jeszcze w fazie aktywnej danegowłaściciela odchodzącego na emeryturę. Przedsiębiorca powinien jednak zwracać uwagę nie tylko na planowaną sukcesję gospodarczą. Aspekt ewentualnej nagłej śmierci również powinien znajdować się w tle. Zwłaszcza w takim przypadku brak sensownego uregulowania kwestii dziedziczenia może doprowadzić do końca młodego przedsiębiorstwa.

Pobierz formularz danych osobowych dla celów pełnomocnictwa, spraw rodzinnych i spadkowych »

Pobierz formularz wniosku o wydanie certyfikatu spadkowego »

München