USŁUGI

Prawo rodzinne

______

Małżeństwo jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu pary. Związek małżeński, ale także separacja, jest regulowana przez kodeks cywilny w prawie rodzinnym. Pomimo prawnej regulacji małżeństwa, istnieją różne aspekty małżeństwa przy jego zawarciu oraz w trakcie jego trwania, które muszą być uwzględnione w prawie rodzinnym, takie jak:

  • Co dzieje się w przypadku podziału majątku jednej ze stron, co dzieje się z majątkiem wspólnym?
  • Czy ma sens nabywanie majątku (np. domu lub mieszkania) wspólnie czy przez jednego partnera samodzielnie?
  • Czy takie decyzje mają konsekwencje podatkowe?
  • Czy jedna ze stron odpowiada za jakiekolwiek długi partnera?
  • W jaki sposób można zapewnić odpowiednie zabezpieczenie na starość partnerowi, który rezygnuje z pracy w celu opieki nad dziećmi?
  • Czy partnerzy mają wobec siebie jakieś roszczenia w przypadku choroby lub niepełnosprawności?
  • Jakie są prawa i obowiązki w odniesieniu do wspólnych dzieci?
  • Co dzieje się w przypadku separacji?
  • Co dzieje się, jeśli jeden z partnerów umrze?

Odpowiedzi na te pytania są często bardzo różne w zależności od danej pary czy związku oraz od okoliczności danej sprawy. We wszystkich przypadkach możliwe jest jednak uregulowanie skutków prawnych związku, a także jego ewentualnej separacji lub rozwodu na podstawie indywidualnych umów. Chętnie udzielimy Państwu w tym celu informacji oraz porady w naszym biurze w Monachium.

Jako bezstronni doradcy, my notariusze jesteśmy w stanie udzielić tych informacji i zaoferować wyważone i rozsądne ustalenia umowne w ramach prawa rodzinnego w formie umowy małżeńskiej. W naszym biurze w Monachium opracujemy wspólnie z Państwem indywidualne rozwiązania dla pojawiających się w Państwa konkretnym przypadku pytań i problemów.

Umowa o rozwód i separację

W przypadku niepowodzenia związku możemy pomóc Państwu w zorganizowaniu separacji i podziału majątku w sposób bezkonfliktowy i ekonomiczny, zgodnie z prawem rodzinnym. W szczególności notarialna umowa o separację i rozwód daje możliwość umownego uregulowania dużej części kwestii, które należy wyjaśnić zgodnie z prawem rodzinnym. Poprzez zawarcie umowy notarialnej między małżonkami procedura rozwodowa staje się szczuplejsza, szybsza i, ze względu na zmniejszenie kwoty będącej przedmiotem sporu, również znacznie tańsza.

Innym ważnym obszarem działalności notarialnej w prawie rodzinnym jest relacja między rodzicami a dziećmi, w tym ewentualne pytania dotyczące adopcji. W całej dziedzinie zagadnień dotyczących prawa rodzinnego odpowiednim partnerem kontaktowym są notariusze. Jeśli mają Państwo pytania z zakresu prawa rodzinnego, chętnie pomożemy Państwu w naszym biurze w Monachium.

Pobierz formularz certyfikatu transferu »

Pobierz formularz przelewów do małżonków »

München