USŁUGI

Nieruchomości

______

Dla większości zainteresowanych stron nabycie lub sprzedaż nieruchomości ma istotne znaczenie w porównaniu z innymi czynnościami prawnymi.

W celu właściwego doradzania obu stronom w tak ważnej transakcji oraz ochrony wszystkich zaangażowanych stron, wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości podlegają poświadczeniu notarialnemu. Notariusz zapewnia wyważony prawnie układ, omawia ze stronami umowy ich życzenia i pomysły, doradza im w zakresie istniejących możliwości regulacji Prawnych oraz opracowuje na podstawie uzyskanych wyników wyważony i odpowiedni projekt umowy. Umowy zakupu nieruchomości mogą zawierać w szczególności następujące regulacje:

  • Ochrona nabywcy i sprzedawcy
  • Przepisy dotyczące ewentualnych opłat (skreślenie lub kontynuacja)
  • Prawo gwarancyjne, odpowiedzialność za wady rzeczowe i tytułowe
  • Przeniesienie własności, przeniesienie korzyści i obciążeń
  • Podział kosztów rozwoju
  • W stosownych przypadkach: wymóg przeprowadzenia pomiarów (w przypadku zakupu obszarów częściowych).

W ramach prawa nieruchomości szczególnie istotne jest prawo własności lokali mieszkalnych i prawo deweloperskie. Również w tym przypadku notariusze oferują fachową pomoc, np. w przygotowaniu oświadczeń o podziale zgodnie z WEG, sporządzaniu wzorów umów kupna i umów deweloperskich, we wszystkich umowach związanych z budową i sprzedażą mieszkań, nieruchomości komercyjnych i wszelkiego rodzaju projektów budowlanych oraz ich realizacją.
Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące sporządzania i realizacji umów zakupu nieruchomości i opłat za grunty podczas osobistego spotkania.

Pobierz notarialne oświadczenie o podziale »

Pobierz formularz umowy sprzedaży »

München