NOTARIUSZ

Dr. Damian Wolfgang Najdecki

______

ŻYCIORYS:

 • 1998 Matura w Landshut
 • 1999 – 2004 Studium prawnicze w Regensburgu
 • 2004 – 2006 Aplikant adwokacki w Regensburgu
 • 2006 – 2010 Notariusz w Prien am Chiemsee i w Monachium
 • 2007 Doktorat na Uniwersytecie w Regensburgu
 • Od kwietnia 2010 roku do stycznia 2019 roku Notariusz w Weiden i.d.OPf. w partnerstwie z notariuszem dr. Thomas Schiffner
 • Od lutego 2019 roku notariusz w Monachium w partnerstwie z notariuszem dr. Winfried Kössinger jako następcą notariusza dr. Peter Bräu
 • Wykładowca w zakresie szkolenia prawników specjalizujących się w prawie handlowym i prawie spółek

PUBLIKACJE

KOMENTARZE / PODRĘCZNIKI:

 • Nieder/Kössinger, Podręcznik do sporządzania testamentów, wydanie szóste, edycja2020
 • Soergel, Niemiecki kodeks cywilny, Prawo spadkowe, od 14. wydania
 • Prawo spadkowe, Burandt/Rojahn, od wydania 2, Wydawnictwo C.H.BECK, ISBN 978-3-406-65752-8
 • Książka formularze Becka Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, od 12. wydania, wydawca C. H.Beck, ISBN 978-3-406-67992-6.
 • Obchodzenie przepisów ochronnych przy zakupie towarów konsumpcyjnych, Peter Lang Verlag
 • Prawo karne – część ogólna, Herrnberg Verlag
 • Wykład Prawo karne – część ogólna, J-Reihe Verlag, Perspektywy dla prawników – krótki artykuł na temat „Notariusz”, strona 30 i nast., e-fellows.net GmbH & Co. KG

ARTYKUŁY:

 • Nazwa firmy w prawie handlowym i prawie spółek, NWB 2010, 1355
 • Nabycie udziałów własnych przez GmbH, NWB 2010, 349
 • Obowiązki i problemy w przypadku śmierci udziałowca lub dyrektora zarządzającego GmbH, NWB 2009, 3199
 • Reforma prawa spadkowego i przedawnienia, NWB 2009, 2342.
 • Zmiana ról przy zakupie towarów konsumpcyjnych, ZGS 2009, 155.
 • Aukcja działowa przed i po spadku, DNotZ 2007, 643
 • Ustawa o przekazaniu notariuszom zadań z zakresu dobrowolnej jurysdykcji, ErbR 2014, 367.
 • Umowa małżeńska z głównym przedmiotem zainteresowania – przedsiębiorca-, NWB 2010, 1771
 • Zrzeczenie się przez potomków części obowiązkowej, NWB 2010,1164
 • Adopcja dorosłych, NWB 2009, 4118
 • Wniosek o wydanie świadectwa spadkowego, NWB 2009, 3668.
 • Nazwiska opiekunów w rozporządzeniach testamentowych, NWB 2009, 2764
 • Pełnomocnictwo ogólne z pełnomocnictwem do spraw opieki i testamentem życiowym, NWB 2009, 2594

RECENZJE:

 • Ring, Grziwotz: Systematyczny komentarz prawa korporacyjnego dla przedsiębiorców i radców prawnych, MittBayNot 2009, 455 i nast,
 • Eckert/Everts/Wicke: Przypadki dotyczące sporządzania umów, MittBayNot 2008, 461.
 • Eckert/Everts/Wicke: Przypadki sporządzania umów, wydanie 2, MittBayNot 2011, 365
 • Small: Podręcznik na temat prawa o majątku rodzinnym, planowania emerytalnego, strukturyzacji i rozwiązywania sporów, MittBayNot 2012, 368.
 • Scholz: GmbHG, Tom pierwszy, 11. wydanie, Otto Schmidt, 2012, MittBayNot 2013, 374
 • Münch, Prawo rodzinne w praktyce notarialnej, MittBayNot 2018, 20

München