NOTARIUSZ

Dr. Winfried Kössinger

______

ŻYCIORYS:

 • 1974 Matura w Kempten
 • 1975-1980 Studia prawnicze w Monachium i w Aix-en-Provence
 • 1981 – 1984 Aplikant adwokacki w Monachium
 • 1984 – 1989 Notariusz w Kempten i Monachium
 • 1989 Doktorat na Uniwersytecie w Monachium
 • 1989 do czerwca 2000 r. Notariusz z siedzibą w Münchberg/Górna Frankonia
 • od lipca 2000 r. Notariusz w Monachium

PUBLIKACJE PODRĘCZNIKI:

 • Nieder/Kössinger, Podręcznik do sporządzania testamentów, wydanie trzecie 2008 – 6. edycja 2020
 • Bauer/Schaub (dawniej Bauer/von Oefele), Przepisy dotyczące ksiąg wieczystych, wydanie pierwsze 1999 – wydanie czwarte 2018 r.
 • Bergschneider (red.), Becksches Formularbuch Familienrecht, 1. edycja 2004 – do 4. edycji 2013.
 • Bamberger/Roth, Komentarz do niemieckiego kodeksu cywilnego, wydanie pierwsze 2003 r. – wydanie drugie 2007 r.
 • Kössinger, Wdrażanie prawa Wspólnoty Europejskiej w państwie federalnym, w stosunkach między Federacją a krajami związkowymi oraz w prawie Wspólnoty Europejskiej, 1989 r.

WKŁAD JUBILEUSZOWY

 • Zatwierdzone jest wykonanie tego, co zostało uzgodnione – O związku między zatwierdzeniem proceduralnym a umową merytoryczno-prawną, w: Kanzleiter/Kössinger/ Grziwotz, Festschrift für Wolfsteiner, 2008, s. 73 i nast.

WKŁAD KONGRESOWY

 • Udział notariusza w tworzeniu osób prawnych, w: Bundesnotarkammer (red.), XIX. Międzynarodowy Kongres Kancelarii Notarialnej, Sprawozdania delegacji niemieckiej, 1989, s. 56 i nast.

WKŁAD DO CZASOPISM

 • Wycofanie zgody administratora, notatka do OLG Monachium 34 Wx 386/16 i BGH V ZB 144/16, MittBayNot 2018, 253 i nast.
 • Wymagania dotyczące oznaczenia nieruchomości w zezwoleniu rejestracyjnym, Uwaga do OLG Monachium 34 Wx 89/13, MittBayNot 2013, 484 i nast.
 • Skuteczność zatwierdzenia rejestracji w testamencie, Uwaga do OLG Stuttgart 8 W 75/12, MittBayNot 2013, 50 i następne.
 • Zmiana administratora pomiędzy złożeniem zgody na sprzedaż a wpisem do księgi wieczystej, Notatka do OLG Düsseldorf I-3 Wx 70/11, OLG Monachium 34 Wx 135/11, OLG Hamburg 13 W 15/11, MittBayNot 2011, 487 i nast.

München