USŁUGI

Doradztwo w zakresie prawa spółek i
zakładania działalności

______

Notariusz pomaga w kwestiach prawa spółek, w szczególności doradza przy zakładaniu spółek o dowolnej formie prawnej.

Tworzenie firmy zawsze charakteryzuje się wyborem właściwej formy prawnej. Aspekty prawne, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy, to w szczególności kwestie prawa spółek, prawa rachunkowości i oczywiście prawa podatkowego. Kwestia odpowiedniej odpowiedzialności korporacyjnej ma również regularnie duże znaczenie przy zakładaniu firmy. Obejmuje to, na przykład, ewentualne ograniczenie odpowiedzialności, jak również wpływ na prawo podatkowe.

Notariusz udziela również wsparcia w wyborze dopuszczalnej nazwy spółki oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości. Generalnie nazwa spółki powinna być wybierana w taki sposób, aby wyraźnie identyfikowała spółkę i wystarczająco odróżniała ją od innych spółek w momencie jej założenia.

Rejestr handlowy

Jeżeli spółka jest wpisana do rejestru handlowego, różne zmiany, które są ważne dla czynności prawnych, muszą być również wpisane do rejestru handlowego po utworzeniu spółki. Na przykład: zmiany w zarządzaniu, udzieleniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa, zmianie siedziby, zmianie nazwy spółki, otwarciu oddziałów, zmianie liczby wspólników w spółkach jawnych i komandytowych, a także zmianie umowy spółki lub statutu w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) lub spółki akcyjnej (AG).

Notarialne poświadczenie jest wymagane do odpowiedniej rejestracji faktów wymagających wpisu do Rejestru Handlowego. Notariusz regularnie przygotowuje tekst wniosku i sprawdza, czy jest on prawidłowo wprowadzony do rejestru handlowego. Notariusz udziela również odpowiedzi na wszelkie pytania pojawiające się w związku z rejestracją spółki oraz prowadzi korespondencję z sądem rejestrowym.

Otoczenie gospodarcze, w którym działają firmy, zmienia się w coraz szybszym tempie. W tym kontekście coraz bardziej konieczne stają się działania przedsiębiorcze, takie jak przekształcenie w inną formę prawną, fuzje i połączenia; dotyczy to również małych i średnich przedsiębiorstw. Często pojawiającymi się przykładami takich zmian w związku z istniejącym przedsiębiorstwem są: nabycie udziałów w innych przedsiębiorstwach, przekształcenie istniejących przedsiębiorstw lub tzw. podział przedsiębiorstwa.

Chętnie doradzimy Państwu we wszystkich aspektach zakładania firmy w naszym biurze w Monachium. Krótko mówiąc: aby nic nie stanęło na przeszkodzie udanemu startowi firmy!

Pobierz formularz zakładania firmy »

Pobierz formularz likwidacji GmbH / UG »

Pobierz formularz sprzedaży / zbycia udziałów w spółce »

München