USŁUGI

Pełnomocnictwo

______

Wypadki lub choroby mogą prowadzić do tego, że nie można już regulować i kształtować swoich spraw osobistych i w związku z tym jest się zależnym od pomocy innych ludzi. Może to szybko doprowadzić do wyznaczenia przez sąd opieki przez osoby trzecie. Zasadnicze znaczenie ma tutaj fakt, że wbrew powszechnej opinii, bliscy krewni, dzieci lub małżonek czy partner w takich przypadkach nie są automatycznie upoważnieni do działania i podejmowania decyzji w imieniu danej osoby. W przypadku braku regulacji w tym zakresie (pełnomocnictwo notarialne) sąd musi wyznaczyć odpowiednią osobę jako opiekuna.

W związku z tym zaleca się pilne podjęcie środków ostrożności w takich przypadkach w formie pełnomocnictwa notarialnego. W wielu przypadkach jest to ogólne pełnomocnictwo z pełnomocnictwem opiekuńczym. Dzięki takiemu pełnomocnictwu można uniknąć sytuacji, w której osoby trzecie, ewentualnie nawet obce, będą mogły same decydować o przyszłym stanie zdrowia lub o istniejącym majątku. Dlatego ważne jest, aby zawrzeć takie pełnomocnictwo u notariusza na potrzeby przyszłego planowania.

Jako notariusze pomagamy Państwu w podejmowaniu środków ostrożności w takich sytuacjach, w szczególności poprzez wydawanie instrukcji i pełnomocnictw dostosowanych do konkretnej sprawy. W ten sposób zapewniamy, że wola określona w tym zakresie, na przykład pełnomocnictwo w nagłych przypadkach, może mieć również skutki prawne i być stosowana.

Dekret pacjenta

Ponadto, tak zwany dekret pacjenta może być wykorzystany do zapisywania życzeń dotyczących leczenia lub wstrzymania leczenia w przypadku poważnych zachorowań lub nagłych wypadków losowych. Używa się go, gdy osoba chora lub po wypadku nie jest już w stanie sama wyrazić swojej woli. Ustalenia takie są szczególnie ważne w przypadkach, gdy śmierć i tak jest bliska, a jej wystąpienie jest tylko kwestią czasu (zakończenie leczenia). Innym przypadkiem jest np. długotrwała śpiączka lub stan porównywalny (niepodejmowanie środków przedłużających życie).

Bardzo ważne i przydatne jest również rejestrowanie takich pełnomocnictw i dekretów w Centralnym Rejestrze Prewencji w Federalnej Izbie Notarialnej w Berlinie. Dzięki temu dokumenty dotyczące pełnomocnictw i dekretów będą zabezpieczone przed zagubieniem i bedą mogły być wykorzystane w każdej chwili w nagłych przypadkach.

Pobierz formularz autoryzacji »

München